Kindregelingen 2015

Kindregelingen 2015

Nieuwe regelingen 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn er een aantal veranderingen op het gebied van de kindregelingen in werking getreden. In het oude stelsel waren er tien regelingen waar ouders gebruik van konden maken. In het nieuwe stelsel zijn er hiervan nog vier over.

Kindregelingen 2015

In het regeerakkoord van 2012 is besloten de kindregelingen te hervormen en enigszins te versoberen. Met deze hervorming wil het kabinet onder meer het stelsel vereenvoudigen. De vier regelingen die over zijn gebleven om ouders financieel te ondersteunen zijn:

  • kinderbijslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

Afgeschafte kindregelingen in 2015

De volgende regelingen bestaan vanaf begin 2015 niet meer:

  • Ouderschapsverlofkorting
  • Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)
  • Alleenstaande ouderkorting
  • Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders
  • Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Meer weten?

Meer informatie over de wijzigingen per januari 2015 kunt u vinden op de pagina van de rijksoverheid.